UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Comunicat de presa

Draft - Plan de Management Integrat al ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit

Data adaugare: 2015-08-03 00:00:00

SC Butterfly Effect SRL în calitate de custode al ariei naturale protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit si beneficiar al proietului "Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit" supune consultarii publice Draft - Plan de Management Integrat al ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii pana în data de 03.09.2015 ora 16:00, la sediul Custodelui SC Butterfly Effect SRL din Craiova, Str. Gheorghe Baritiu, nr. 11Bis, tel./fax: 0351. 43.40.45, e-mail: office@btf.ro.