UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Comunicat de presa

“Activități de conștientizare a autorităților publice locale” din cadrul proiectului “Managementul integrat al ariei natural protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit” SMIS-CSNR 37505

Data adaugare: 2017-05-20 13:00:00

Titlu proiect: „Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanta comunitara ROSPA 0074 MAGLAVIT”

Nr. Contract finantare: 129751/26.06.2012

Cod SMIS: 37505

Beneficiar :  SC BUTTERFLY EFFECT SRL

 

COMUNICAT

 

17 mai 2013

 

                Vineri, 17 mai 2013 s-a desfașurat, în sala de conferințe a Muzeului Olteniei Craiova, workshop-ul cu tema: “Activități de conștientizare a autorităților publice locale” din cadrul proiectului “Managementul integrat al ariei natural protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit” SMIS-CSNR 37505.

                Evenimentul a avut ca scop informarea autorităților publice locale cu privire la legislația de mediu și regimul de protecție al ariei protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit în vederea evitării, pe viitor, a unor efecte negative ce pot fi rezultatul emiterii unor acte administrative care să nu fie în concordanță cu legislația de mediu în vigoare.

                Au participat reprezentanți au autorităților publice locale, ai instituțiilor doljene, ai ONG-urilor și ai mass-media interesați de problematica protejării mediului în regiunea noastră.

A fost prezentat proiectul “Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit” și rezultatele obținute până în prezent, au fost oferite informații privind reglementarea activităților în interiorul și în vecinătatea ariei natural protejate Maglavit precum și privind legislația în domeniul conservării habitatelor, a florei și faunei sălbatice. S-a prezentat filmul realizat în cadrul proiectului și s-au distribuit materiale informative privind activitățile proiectului și speciile protejate în aria naturală Maglavit.

  

Tania Levcenco

Expert PR

Informații suplimentare la tel/fax: 0351.43.40.45, email: office@btf.ro, sau pe site-ul proiectului: www.ariamaglavit.ro.