UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Comunicat de presa

Vizita in teren cu studentii si cadrele didactice in Aria naturala protejata de importanta comunitara ROSPA 0074 MAGLAVIT

Data adaugare: 2014-05-20 00:00:00

Titlu proiect: „Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanta comunitara ROSPA 0074 MAGLAVIT”

Nr. Contract finantare: 129751/26.06.2012

Cod SMIS: 37505

Beneficiar :  SC BUTTERFLY EFFECT SRL

 

 

COMUNICAT

 

20 mai 2014

 

                Marți, 20 mai 2014, studenți și cadre didactice de la Facultatea de Agronomie și Horticultură a Universității din Craiova, au participat la o activitate ecologică și de studiu în aria natural protejată de importanță comunitară ROSPA0074 Maglavit.

                Evenimentul a făcut parte din proiectul “Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit” SMIS-CSNR 37505 și și-a propus să crească interesul tinerilor pentru problemele de conservare a mediului.

Acțiunea a fost dedicată Zilei Internaționale a Biodiversității iar vizita în teren s-a dorit unui exercițiu de verificare a efectelor produse de diverse activități antropice asupra speciilor și habitatelor în aria naturală protejată de importanță comunitară ROSPA0074 Maglavit și prezentarea măsurilor ce trebuie luate pentru o mai bună protecție a biodiversității.

Participanții la eveniment, studenți ai secției de Biologie și Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Agronomie și Horticultură a Universității din Craiova au efectuat și o acțiune de ecologizare în arie, strângând peste 30 de saci cu resturi menajere, în special pet-uri, din zona bălții Maglavit.

 

Tania Levcenco

Expert PR

 

Informații suplimentare la tel/fax: 0351.43.40.45, email: office@btf.ro, sau pe site-ul proiectului: www.ariamaglavit.ro.

 

Ziua Internațională a Biodiversității se celebrează la nivel mondial în data de 22 mai, începând din anul 2000, în concordanță cu hotararea Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.).

Zilei Internaționale a Biodiversității
DESCARCA