UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Comunicat de presa

Lansare proiect “Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit”

Data adaugare: 2012-08-23 00:00:00

SC Butterfly Effect SRL în calitate de beneficiar demarează implementarea proiectului "Managementul integrat al ariei naturale protejate de importanță comunitară ROSPA 0074 Maglavit".

 

Proiectul, având codul SMIS-CSNR 37505, este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat, prin Programul Operațional Sectorial  “Mediu”, Axa Prioritară 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii", Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 443.760 lei, din care 355.008 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 88.752 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din  bugetul de stat. Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului la realizarea acestui proiect este de 84.337 lei.

 

Obiectivul general al proiectului constă în protecţia şi conservarea biodiversităţii din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit, prin elaborarea unui plan de management integrat concret şi complet, care să răspundă cerinţelor reţelei ecologice europene Natura 2000.

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau in îmbunătăţirea măsurilor de conservare pentru speciile din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA 0074 MAGLAVIT și creșterea gradului de conştientizare a grupurilor ţintă privind importanţa conservării biodiversităţii pe teritoriul acestei arii naturale protejate.

 

Partenerii beneficiarului în implementarea acestui proiect sunt: Muzeul Olteniei, Secția de Știintele Naturii și Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta.

 

Grupurile ţintă vizate de proiect sunt vizitatorii, comunităţile locale ce pot dezvolta activităţi tradiţionale în sit, autorităţile locale, copiii preşcolari, elevii, studenţii şi alţi factori interesaţi. Elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ din zonă vor avea parte de o atenţie deosebită prin acţiuni de educaţie ecologică, amfiteatre în aer liber şi participarea la diverse acţiuni de informare si de ecologizare în perimetrul ariei naturale protejate.

 

Principalele activităţi ale proiectului constau în: elaborarea planului de management integrat pentru aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit, desfășurarea a 23 de activităţi de consultare, conştientizare și informare a membrilor grupului ţintă, organizarea a 2 sesiuni de consultare publică aferente aprobării Planului de Management Integrat și derularea activităţilor de management al proiectului.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni și se va desfășura în Regiunea Sud-Vest Oltenia în localitățile: Calafat, Cetate, Maglavit (judetul Dolj).

 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: un plan de management integrat, aprobat de Autoritatea Competentă, elaborat pe baza studiilor de inventariere a speciilor, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare elaborat, un website funcțional realizat, materiale de constientizare realizate si distribuite si creşterea cu cel puţin 30% a procentului persoanelor din grupurile ţintă informate asupra importanţei conservării biodiversităţii din aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA 0074 Maglavit.

 

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Informatii suplimentare se pot obtine de la SC Butterfly Effect SRL

Persoana de contact: Levcenco Tania, reprezentant PR

Tel si Fax: 0351.43.40.45

email: office@btf.ro

            office@ariamaglavit.ro

www.btf.ro

 www.ariamaglavit.ro

Comunicat lansare proiect
DESCARCA
Activități de conștientizare a autorităților publice locale
DESCARCA