UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Activitati

Organizarea și desfășurarea de activități de consultare publică aferente procedurii de elaborare și aprobare a planului de management integrat

 

Descriere (ce, cum, resursele necesare şi perioada de desfăşurare):  Participarea publicului este cerută pentru a asigura informaţii semnificative care ar putea fi reflectate în Planul de Management Integrat. Activitatea de consultare publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a planului de management integrat constituie una din activitatile de informare si constientizare a factorilor interesati si a membrilor grupului tinta pentru diseminarea rezultatelor activitatilor implementate prin proiect si are ca scop cresterea gradului de constientizare a acestora, in stransa conexiune cu activitatile concrete de conservare si protejare a ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSPA0074 Maglavit. Obiectivul principal al activităţii de participare şi consultare a publicului este de a îmbunătăţi procesul de elaborare a Planului de Management Integrat, prin aplicarea unei proceduri eficiente de cooperare la toate nivelurile.

Pentru  consultarea publicului se au în vedere următoarele activităţi:

 

1. Publicarea calendarului şi a programului de lucru; 

 

 

2. Adoptarea celor mai adecvate  metode şi instrumente pentru dezvoltarea proceselor de participare şi consultare a publicului şi de luare a deciziilor;

3. Publicarea celor mai importante probleme de conservare a elementelor floristice şi faunistice din cadrul ariei naturale protejate de importanţă comunitară RO SPA 0074 Maglavit, sinteza problemelor importante;

4. Publicarea draft-ului Planului de Management Integrat (înainte de realizarea si aprobarea Planului de Management Integrat)

5. Consultarea publicului privind Draftul Planului de Management Integrat, pe o perioada de 1 luna, de la data publicării acestuia.