UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Activitate

Descriere (ce, cum, unde, resurse necesare şi când)

Au avut loc 7 acţiuni de educaţie ecologică a elevilor din localităţile Calafat, Ciuperceni, Desa, Poiana Mare, Maglavit, Cetate. Tema acestor acţiuni va fi “Natura cel mai bun profesor”.

 Şcolile vizate au fost următoarele:

-          Liceul Teoretic Independența, Calafat, 10 de elevi;

-          Colegiul Tehnic Ștefan Milcu, Calafat, 10 elevi;

-          Școala primară şi gimnazială Gh. Brăescu, 10 elevi;

-          Școala primară şi gimnazială C-tin Gerotă, Calafat, 10 de copii;

-          Liceul Teoretic Gh Magheru, Comuna Cetate, 20 de copii;

-          Școala primară şi gimnazială, Comuna Maglavit, 20 de copii;

-          Școala primară şi gimnazială din comuna Poiana Mare, 20 de copii;

-          Școala primară şi gimnazială din comuna Ciupercenii Noi, 20 de copii;

-          Școala primară şi gimnazială din localitatea Desa, 20 de copii.

 

Motivul pentru care această activitate/acţiune a fost necesară

Educaţia cu privire la probleme de mediu se răsfrânge asupra acţiunilor viitoare ale tinerilor. Se constată o lipsă a interesului tinerilor faţă de protejarea mediului înconjurător şi implicit o lipsă a cunoştinţelor despre reţeaua ecologică europenă Natura 2000.

Această acţiune a avut un rol deosebit, deoarece educaţia ce o primesc îi învaţă cât de importante sunt valorile naturale naţionale şi europene. Prin astfel de programe interactive şi atrăgătoare s-a asigurat că acţiunile lor de mai târziu vor cuprinde componente ale acestei educaţii, obţinând astfel un public matur din punct de vedere al protecţiei mediului.

Cerinţele comunităţii europene în ceea ce priveşte măsurile de conservare ale reţelei Natura 2000, dar şi valorile naţionale, au fost explicate pe înţelesul celor mici, în vederea evitării impactului negativ asupra diversităţii biologice, a speciilor de floră şi faună sălbatică. Aceste acţiuni au fost de asemenea necesare pentru asigurarea unui management eficient al ariei naturale protejate ROSPA 0074 Maglavit.

 

 

Organizaţia responsabilă pentru implementare (beneficiar, partener, subcontractant)

Responsabilitatea implementării acestei activităţi a revenit custodelui. Realizarea materialelor informative a fost contractată prin serviciile de achiziţie publică. Custodele a desfăşurat mai departe activităţile de conştientizare.