UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Activitate

Publicitatea finantarii proiectului


Descriere (ce, cum, unde, resurse necesare şi când)

 

Publicitatea şi informarea desfăşurării proiectului se face prin publicarea unor anunţuri în mass media locală şi regională privind desfăşurarea proiectului.

Materialele informative şi echipamentele achiziţionate prin acest proiect vor fi inscripţionate cu sigla europeană, sigla şi denumirea fondului european prin care se desfăşoară acest proiect.

Vor fi publicate 2 anunțuri de presa în mass media locală şi regională, unul la începutul proiectului şi unul la sfîrşitul proiectului.Motivul pentru care această activitate/acţiune este necesară

 

Constituie o obligaţie pentru implementarea proiectului. Este obligatorie informarea publicului în legătură cu desfăşurarea acestui proiect.

Această activitate este necesară şi în vederea informării publicului larg cu privire la avantajele Programelor Operaţionale Sectoriale de mediu şi instruirea organizaţiilor interesate asupra posibilităţii finanţării din aceste programe.

 

Organizaţia responsabilă pentru implementare (beneficiar, partener, subcontractant)

 

 

În acest sens, persoana angajată în implementarea activităților de conștientizare este responsabilă de afișarea și distribuirea materialelor informative la toate evenimentele și acțiunile de informare și conștientizare incluse în proiect, diseminarea rezultatelor sondajelor de opinie, realizarea comunicatelor de presă, anunțurilor și articolelor de presă, relația cu presa, relația cu partenerii proiectului și cu autoritățile publice locale, promovarea paginii de internet a ariei și difuzarea filmului documentar scurt. De asemenea, persoana angajată în implementarea activităților de conștientizare urmărește subcontractanții declarați câștigători pentru organizarea de evenimente de conștientizare, pentru realizarea website-ului și pentru realizarea filmului documentar.

 

 

 

Rezultate aşteptate (cuantificate)

 

- 2 anunţuri de presă în mass media locală și regională cu tiraj de minim 5.0000 exemplare publicate;

- minim 5.000 de persoane informate asupra derulării proiectului