UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Activitate

Organizarea și desfășurarea unor activităţi de conştientizare a vizitatorilor

 

 

Descriere (ce, cum, unde, resurse necesare şi când)

 

Aceasta este o acţiune foarte importantă ce consta în mai multe campanii desfăşurate pentru informarea vizitatorilor cu privire la toate aspectele privind protecţia şi conservarea speciilor.

Aceste acţiuni constau în primul rând în împărţirea de pliante informative cu privire la aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit, regimul de protecţie al acesteia, speciile protejate prezente aici şi reguli de comportament ce trebuie urmate de cei care vizitează zona. Pliantele conţin şi informaţii referitoare la măsurile de protecţie a speciilor . Au loc 3 campanii de informare, câte una pe an.

 

Motivul pentru care această activitate/acţiune este necesară

 

Este o acţiune de responsabilizare a vizitatorilor, astfel încât aceştia să fie mai atenţi faţă de zona în care se află. Vor fi mai bine informaţi despre valoarea zonei şi regimul de protecţie al acesteia. În general s-a observat că nivelul de cunoaştere al vizitatorilor referitor la aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA0074 Maglavit este unul scăzut, observându-se necesitatea unor campanii repetate de informare.

 

 

Organizaţia responsabilă pentru implementare (beneficiar, partener, subcontractant)

 

 

În acest sens, persoana angajată în implementarea activităților de conștientizare este responsabilă de afișarea și distribuirea materialelor informative la toate evenimentele și acțiunile de informare și conștientizare incluse în proiect, diseminarea rezultatelor sondajelor de opinie, realizarea comunicatelor de presă, anunțurilor și articolelor de presă, relația cu presa, relația cu partenerii proiectului și cu autoritățile publice locale, promovarea paginii de internet a ariei și difuzarea filmului documentar scurt. De asemenea, persoana angajată în implementarea activităților de conștientizare urmărește subcontractanții declarați câștigători pentru organizarea de evenimente de conștientizare, pentru realizarea website-ului și pentru realizarea filmului documentar.

 

 

Rezultate aşteptate (cuantificate)

 

 

 

 

- 3 campanii de informare a vizitatorilor;

- 1.500 de vizitatori conştientizaţi;

- 1.500 pliante achiziționate si distribuite.

- Creşterea cu 30% a gradului de conştientizare al vizitatorilor cu privire la protecţia biodiversităţii, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA0074 Maglavit

Creşterea gradului de conştientizare a vizitatorilor va fi măsurata prin realizarea a 2 sondaje de opinie, inainte si dupa distribuirea pliantelor. Astfel vom cuantifica pe baza întrebărilor din chestionarele intocmite, gradul de conştientizare pe care acest grup ţintă l-a avut înainte de începerea celor 3 campanii de informare şi după încheierea acestora.