UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Activitate

Organizarea și desfășurarea unor activităţi de conştientizare a autorităţilor publice locale

 


Descriere (ce, cum, unde, resurse necesare şi când)

A avut loc informarea autorităţilor publice locale şi a ONG-urilor asupra regimului juridic al zonei şi asupra legislaţiei de mediu privitoare la aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit. Pentru aceasta au fost organizate două workshop-uri cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ai ONG-urilor.

Participanţii la cele două workshop-uri au fost cate 40 de reprezentaţi ai următoarelor organizaţii şi instituţii

 

-          primările ce cuprind suprafeţe în aria naturală protejată;

 

 

 

 

-          organizaţiile nonguvernamentale din judeţul Dolj;

 

 

 

 

-          Poliţia Judeţului Dolj şi Jandarmeria Dolj;

 

 

 

 

-          Garda de Mediu, Garda Financiară, Direcţia Silvică Dolj, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Doljj;

 

 

 

-          Consiliul Judeţean Dolj

 

 

Motivul pentru care această activitate/acţiune a fost necesară

A fost necesară o informare completă şi concretă a autorităţilor locale cu privire la legislaţia de mediu şi la regimul de protecţie al ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit., în vederea evitării pe viitor a unor efecte negative ce pot fi rezultatul emiterii unor acte administrative care să nu fie în concordanţă cu legislaţia de mediu în vigoare.

 

 

Organizaţia responsabilă pentru implementare (beneficiar, partener, subcontractant)

 

 

În acest sens, persoana angajată în implementarea activităților de conștientizare a fost responsabilă de afișarea și distribuirea materialelor informative la toate evenimentele și acțiunile de informare și conștientizare incluse în proiect, diseminarea rezultatelor sondajelor de opinie, realizarea comunicatelor de presă, anunțurilor și articolelor de presă, relația cu presa, relația cu partenerii proiectului și cu autoritățile publice locale, promovarea paginii de internet a ariei și difuzarea filmului documentar scurt. De asemenea, persoana angajată în implementarea activităților de conștientizare a urmărit subcontractanții declarați câștigători pentru organizarea de evenimente de conștientizare, pentru realizarea website-ului și pentru realizarea filmului documentar.

 

 

Rezultate (cuantificate)

 

- 2 workshop-uri  organizate cu reprezentanţii autorităţilor locale şi ai ONG-urilor;

- 80 reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice și ai ONG-urilor, conștientizați;

- 4 postere informative afișate

- 80 mape personalizate distribuite

- 80 pliante informative distribuite

- 80 broșuri personalizate distribuite

- 80 pixuri personalizate distribuite

- Creşterea cu 30% a gradului de informare al autorităţilor publice locale şi a ONG-urilor cu privire la regimul juridic al zonei şi al efectelor pe care acesta le implică.

 

Creşterea gradului de conştientizare a fost măsurata prin distribuirea a 80 de chestionare la începutul celor 2 worshop-uri urmată de alt set de 80 de chestionare ce au fost distribuite la sfârşitul celor 2 worshop-uri. Astfel a fost cuantificat pe baza întrebărilor din chestionare gradul de conştientizare pe care acest grup ţintă l-a avut înainte de începerea acţiunii şi după încheierea acesteia.