UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Activitate

 

Organizarea și desfășurarea unor activităţi de conştientizare a studenţilor şi cadrelor universitare

 

 

  

Descriere (ce, cum, unde, resurse necesare şi când)

 

Au avut loc 2 acţiuni de educaţie ecologică a studenţilor şi cadrelor universitare de la Universitatea din Craiova. 

Au fost vizate 2 grupe de la specializarea ingineria mediului, în total 40 de studenţi si cadre didactice, după cum urmează:

 

-          grupa 1 - 20 persoane (studenţi şi cadre didactice);

  

-          grupa 2 - 20 persoane (studenţi şi cadre didactice).

 

Calendarul acţiunilor:

  1. Simpozion susţinut la Universitatea din Craiova – 40 de persoane (studenţi şi cadre didactice);
  2. Vizită în teren cu studenţii şi cadrele didactice (participanţii de la simpozionul de la acţiunea 1) de la Universitatea din Craiova – 40 persoane.

 


 

 

Motivul pentru care această activitate/acţiune a fost necesară

 

 

Organizarea simpozionului cu studenţii şi masteranzii de la specializarea „Ingineria mediului” a crescut interesul tinerilor pentru problemele de conservare a mediului. De asemenea, el a asigurat o informare corectă cu privire la efectele pozitive pentru protejarea şi conservarea naturii pe care le pot avea bunele practici de management din cadrul ariilor naturale protejate.

Conştientizarea la faţa locului a impactului produs de activităţile antropice asupra ariei naturale protejate de importanţă comunitară și protecție avifaunistică ROSPA 0074 Maglavit. S-au vazut progresele făcute ca urmare a aplicării unor măsuri de protecţie.
 


Organizaţia responsabilă pentru implementare (beneficiar, partener, subcontractant)

 


Responsabilitatea implementării acestei activităţi a revenit custodelui, prin externalizarea serviciilor de organizare evenimente si transport, in urma organizarii unei proceduri de achizitie publica, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Realizarea materialelor informative a fost contractată prin serviciile de achiziţie publică. Custodele a desfăşura mai departe activităţile de conştientizare, prin persoana angajată în implementarea activităților de conștientizare, care a fost responsabilă de organizarea și implementarea acțiunilor de conștientizare a grupurilor țintă incluse în proiect, de relația cu partenerii și terții interesați de proiect și a coordonat activitățile de conștientizare și informare, inclusiv cele legate de vizibilitatea și publicitatea proiectului.

 

Rezultate (cuantificate)

 


-1 simpozion cu tema “Impactul activităţilor antropice asupra speciilor de păsări protejate în aria naturală de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit”;

-1 vizita in teren cu studentii si cadrele didactice de la Universitatea din Craiova;

- 40 de studenţi şi cadre didactice conştientizaţi;

- 8 postere informative afișate

- 40 mape personalizate distribuite

- 40 broșuri personalizate distribuite

- 40 pliante informative distribuite

- 40 pixuri personalizate distribuite

- 40 tricouri personalizate distribuite

- 40 șepci personalizate distribuite

 

- Creşterea cu 30% a gradului de conştientizare a studenţilor şi cadrelor universitare cu privire la protecţia biodiversităţii, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit


Creşterea gradului de conştientizare a fost măsurata prin distribuirea a 40 de chestionare la începutul acţiunii 1 urmată de alt set de 40 de chestionare ce au fost distribuite la sfârşitul acţiunii 2. Astfel s-a cuantifica pe baza întrebărilor din chestionare gradul de conştientizare pe care acest grup ţintă l-a avut înainte de începerea acţiunii şi după încheierea acesteia.