UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Activitate

Elaborarea Planului de management integrat pentru aria naturală protejată de importanță comunitară  RO SPA 0074 Maglavit

      Realizarea planului de management integrat are loc în mai multe etape:

  • adunarea şi analiza informaţiilor existente;
  •   cercetări (inventariere, cartare, evaluarea stării de conservare, plan de măsuri)/colectare de date cu privire la informaţiile necesare realizării planului de management integrat;
  •   crearea bazei de date a ariei naturale protejate de importanţă comunitară RO SPA 0074 Maglavit pentru planul de management integrat;   
  •  evaluarea stării iniţiale şi identificarea obiectivelor de management;
  • determinarea zonelor de management (zonarea internă a ariilor naturale protejate din reţeaua naţională);
  •  obţinerea planului de management integrat, avizarea şi aprobarea lui.

 

 

Se concepe un Plan de Management Integrat compatibil cu cerinţele Directivelor Europene şi ale legislaţiei naţionale privind conservarea şi protejarea elementelor naturale din interiorul ariei naturale protejate de importanţă comunitară RO SPA 0074 Maglavit.

 

Planul de management integrat se elaboreaza pe baza următoarelor studii:

- studiu de inventariere pentru un număr de 36 de specii de păsări, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi elaborarea unui de plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare.

- studiu de inventariere pentru un număr de  2 specii de mamifere, dintre care o specie de chiroptere, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi elaborarea unui de plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare

- studiu de inventariere pentru un număr de 4 specii de reptile, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi elaborarea unui de plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare

- studiu de inventariere pentru un număr de 5 specii de amfibieni, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi elaborarea unui de plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare

- studiu de inventariere pentru un număr de 3 specii de pești, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi elaborarea unui de plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare

- studiu de inventariere pentru un număr de 3 specii de nevertebrate, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi elaborarea unui de plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare

 

 

 Rezultate aşteptate (cuantificate)

 

- 1 plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare pentru 36 specii de păsări;

- 1 plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare pentru 2 specii de mamifere;

- 1 plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare pentru 4 specii reptile;

- 1 plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare pentru 5 specii de amfibieni;

- 1 plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare pentru 3 specii de peşti;

- 1 plan de măsuri pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare pentru 3 specii de nevertebrate;

- 36 hărți cu distribuția speciilor de păsări;

- 36 păsări evaluate;

- 2 hărți cu distribuția speciilor de mamifere;

- 2 specii de mamifere evaluate;

- 4 hărți cu distribuția speciilor de reptile;

- 4 specii de reptile evaluate;

- 5 hărți cu distribuția speciilor de amfibieni;

- 5 specii de amfibieni evaluate;

- 3 hărți cu distribuția speciilor de pești;

- 3 specii de pești evaluate;

- 3 hărți cu distribuția speciilor de nevertebrate;

- 3 specii de nevertebrate evaluate;

- Bază de date pentru 53 specii

 

- 1 plan de management integrat al ariei aprobat de Autoritatea Competentă.

Plan de Management Integrat al ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit aprobat prin Ordin nr. 1250/30.06.2016