UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Descrierea ariei protejate Specii protejate

 Sterna hirundo (chira de balta)

 Sterna hirundo (chira de balta)

lungimea corpului 35 cm, culoarea penajului diferă de la un sezon la altul şi funcţie de vârsta păsării; în penajul nupţial se observă calota capului neagră, cioc roşu-portocaliu cu vârf negru, picioare scurte roşii; penaj dorsal gri-deschis, ventral alb, remigele primare întunecate, iar cele secundare formează dedesubt o pată clară albă; la pasărea în repaus aripile nu depăşesc vârful cozii. Juvenilul are frunte albă, cioc galben-portocaliu cu vîrf negru, marginile anterioare ale aripilor  sunt întunecate, această culoare lăţindu-se spre umeri, spatele cu pete ondulate uşor întunecate.

 Sterna hirundo (chira de balta)


 

Biologia, ecologia şi situaţia speciei

          Aria de răspândire: în toată Europa (excepţie extremul Nord),  zona temperată din Asia, Africa de Nord şi America de Nord; iernează în Africa de Sud, India şi Ceylon, în America Centrală şi de Sud.

          Efectivul: totalul populaţiei europene este de cca. 200.000 perechi; în România efectivul este estimat între 4.000-8.000 perechi, larg răspândite în Delta Dunării şi în zone umede din regiunile de câmpie.

          Migraţie şi reproducere: oaspete de vară în ţara noastră (IV – X), cuibăreşte în mici colonii monospecifice sau mixte, pe plaje nisipoase sau pe  insule / dune de nisip din interiorul bălţilor, uneori pe resturi vegetale sau pe vegetaţie plutitoare.

          Regimul alimentar: zoofag, constând în vieţuitoare acvatice (peştişori, insecte, răcuşori, moluşte).

          Biotopul: ţărmurile apelor, zone umede, mlăştinoase.

          Factori de ameninţare potenţială: reducerea şi sistematizarea zonelor umede, modernizarea cursurilor de apă.

          Măsuri de protecţie existente: specia este protejată prin Directiva Europeană 79/409/EEC – Directiva Păsări, Legea 13 din 1993 prin care România a ratificat Convenţia de la Berna, Legea 13 din 1998 prin care România a ratificat  Convenţia de la Bonn, Legea 89 din 2000 pentru ratificarea Acordului de la Haga OUG 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea fondului cinegetic:”Vânarea interzisă”.

          Măsuri de conservare propuse: păstrarea condiţiilor naturale în zonele umede, interzicerea pescuitului şi altor activităţi în zonele de cuibărit.