UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Descrierea ariei protejate Specii protejate

Lanius collurio L. - Sfrâncioc rosietic, sfrâncioc rosu, Berbecel rosietic.

 Lanius collurio L. - Sfrâncioc rosietic, sfrâncioc rosu, Berbecel rosietic.

Descrierea speciei

 

Masculul adult are capul si târtita cenusii iar peste ochi prezintă o dungă neagră. Spatele este brun roscat, flancurile corpului si pieptul rozii, abdomen alb (spre culoarea untului). La femelă ca si la juvenili penajul este dominant brun cu intercalări de nuantă mai deschisă de unde si aspectul pestrit  al acestuia.  Maculele de pe piept au aspect semilunar.

 

Răspândirea speciei:

Apreciem statutul speciei în sit ca vulnerabilă.

Statut de conservare

Existența acestei păsări este condiționată de nealterarea habitatelor naturale existente.