UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Descrierea ariei protejate Specii protejate

Falco vespertinus

Vânturel de seară, Şoimuleţ de seară, Vinderele de seară, Vinderel cu picioarele roşii, Herete de se

Falco vespertinus - vanturel de seara

Specia se aseamănă cu vinderelul rosu (Falco tinnunculus) are însă coada mai scurtă; penajul masculului este dominat de culoarea albastră-cenusie, abdomenul si penele subcodale brun roscate, inelul periorbital, culmen, mandibulele si picioarele rosii. Femela se aseamănă cu femele de vânturel rosu, poate fi usor confundată cu aceasta; caracterul departajant este desenul pieptului lipsit sau aproape lipsit de macule. Juvenilii sunt de obicei mai deschisi la culoare

 Falco vespertinus - vanturel de seara

Reproducere

Păsările sosesc în teritoriu la jumătatea – sfârsitul lui aprilie cu toate ca am identificat în sit si sosiri mai timpurii. Ouăle sunt depuse în luna mai între al doilea si ultimul pătrar. Vindereii-de-seară folosesc drept vetre de asezare a pontei cuburile vechi de cioară-de-semănătură (Corvus frugilegus), rar cioară grivă (C. cornix) sau cotofană (Pica pica).

Falco vespertinus este specie colonială, la care densitatea perechilor cuibăritoare este dată de densitatea cuiburilor de cioară neocupate sau părăsite.

Ouăle depuse de femele sunt în număr de 4 (3-5), de culoarea lemnului de stejar, brun – roscate, cu macule mai închise si mai deschise ca nuantă pe întreaga suprafată. Forma: scurt – ovală. Incubatia durează 22-23 (27) de zile.

Activitate

Specie diurnă. În căutare de pradă execută zboruri la mică înăltime după tipicul genului pe care îl reprezintă.

Regim alimentar

Carnivor. Hrana de bază o asigură micromamiferele. Prădează rar si sopârlele cum si păsărelele, insecte de talie mai mare.