UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Descrierea ariei protejate Specii protejate

Chlidonias niger (Chirichita neagra)

Chlidonias niger (Chirichita neagra)

Adultii au o lungime de 25 cm , cu o anvergură a aripilor 6/1 cm , și cântăresc 62 g (2,2 oz). Ei au picioare scurte întunecate.

Ciocul este lung, subțire. Ei au un spate gri inchis și burtă neagra sau brun-inchisa.

Chlidonias niger (Chirichita neagra)

Adultii au o lungime de 25 cm , cu o anvergură a aripilor 6/1 cm , și cântăresc 62 g (2,2 oz). Ei au picioare scurte întunecate.

Chlidonias niger (Chirichita neagra)

Specie de origine europeană.

          Aria de răspândire: Europa şi vestul Asiei, iernează în Africa.

          Efectivul: populaţia Europei este estimată la 46000 perechi clocitoare, cele mai numeroase fiind cantonate în ţările Baltice; în România efectivele nu depăşesc 6000 perechi, cele mai multe fiind răspândite în Dobrogea şi pe bălţile din estul ţării.

          Migraţie şi reproducere: oaspete de vară (IV-IX), cuibăreşte în colonii de obicei monospecifice, construindu-şi cuibul pe vegetaţia plutitoare a bălţilor, uneori chiar pe sol/nisip.

          Regimul alimentar: zoofag, alcătuit din mici vieţuitoare acvatice (insecte, viermi, broscuţe, peştişori ş.a.)

          Biotopul: bălţi, lacuri, zone mlăştinoase.

 

          Factori de ameninţare potenţială: modernizarea cursurilor de apă, desecările şi sistematizările zonelor umede.

          Măsuri de protecţie existente: specia este protejată prin Directiva Europeană 79/409/EEC – Directiva Păsări, Legea 13 din 1993 prin care România a ratificat Convenţia de la Berna, Legea 13 din 1998 prin care România a ratificat  Convenţia de la Bonn, Legea 89 din 2000 pentru ratificarea Acordului de la Haga OUG 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea fondului cinegetic:”Vânarea interzisă”.

          Măsuri de conservare propuse: conservarea zonelor umede şi a condiţiilor naturale din habitatele acvatice, interzicerea pescuitului şi altor activităţi în teritoriile unde cuibăresc.

Ciconia ciconia (barza alba) – verificat sunt scrise paragrafe de 2 ori

.