UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Descrierea ariei protejate Specii protejate

Aythya nyroca - Raţa roşie

Aythya nyroca - Raţa roşie
Este o raţă de dimensiuni relativ mici (lungimea totală – 40 cm, anvergura – 66 cm) cu dimorfism sexual : masculul are penajul roşu-maroniu închis, cu ochi albi, pântece şi subcodale albe (caractere particulare); femela este maro-cenuşie cu ochi negri, pântece şi subcodale albe (deşi de la distanţă se aseamănă cu raţa moţată se deosebeşte de aceasta prin ciocul mai lung sur-negricios, creştetul mai înalt, dunga de pe aripa şi culoarea albă a subcodalelor).

 

         Aythya nyroca - Raţa roşie este o specie ameninţată pe scară globală. Extrem de rară în România. România deţine cea mai mare populaţie clocitoare din Europa, respectiv cca. 8000 de perechi. Specia poate fi confundată cu femelele altor raţe scufundătoare care se pot vâna legal, spre exemplu cu raţa moţată (Aythya fuligula).
 
          Aria de răspândire: centrul şi sud-estul Europei, Asia centrală şi de vest; iernează în ţinuturile mai sudice. În România populează bălţile din câmpie şi Delta Dunării.
          Migraţie şi reproducere: oaspete de vară (în lunile III-X). Iernează foarte rar la noi, fiind o pasăre mai sensibilă la frig. Cuibăreşte relativ târziu (în lunile V-VII), ascunzând bine cuibul în stuf sau în scorburile sălciilor (daca acestea există în zonele populate).
          Regimul alimentar: mixt; vara se hrăneşte în principal cu materii vegetale şi numai iarna cu animale mărunte.
          Biotopul: bălţi şi lacuri eutrofe, bogate în vegetaţie palustră (stuf, salcie).