UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
MAGLAVIT
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
 • Citellus citellus(Popandaul)
 • Myotis myotis (Liliac comun)

 • Ciconia ciconia (Barza albă)
 • Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb)
 • Sylvia nisoria (Silvia porumbacă)
 • Alcedo atthis (Pescărel albastru)
 • Anthus campestris (Fasa de camp)
 • Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic)
 • Lanius minor (Sfrancioc cu frunte neagră)
 • Testudo hermanni (Broasca ţestoasă de uscat)
 • Elaphe longissima (Şarpele lui Esculap)
 • Parnassius apollo (Fluturele cu pete roşii)
Elemente definitorii pentru aria Maglavit

Denumirea ariei/zonei protejate:  ROSPA0074 MAGLAVIT

 

Denumire administrator/custode: S.C. BUTTERFLY  EFFECT SRL

 

Suprafaţa: 3.563,6 hectare

 

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie):

Sit Natura 2000: ROSPA0074 - Maglavit, declarat Arie de Protecţie Specială Avifaunistică prin H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Proprietatea este în prezent în majoritate privată (80%), situl fiind situat în cea mai mare parte a sa pe raza Ocolului Silvic Calafat.

Modul de utilizare a terenurilor este următorul:

-    Lacuri, mlaştini – 50 %

-    Păduri de foioase – 36 %

-    Păşuni – 12 %

-    Vii şi livezi – 2 %

Activitati
Luni, 31 Martie Activitati de constientizare a studentilor
Comunicate de presa
Luni, 03 August: Draft - Plan de Management Integrat al ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSPA 0074 Maglavit
Marti, 20 Mai: Vizita in teren cu studentii si cadrele didactice in Aria naturala protejata de importanta comunitara ROSPA 0074 MAGLAVIT